Ochrona Imprez Masowych

Firma COMBAT SECURITY od wielu lat specjalizuje się w ochronie i zabezpieczaniu porządku podczas imprez masowych, okolicznościowych, sportowych, kulturalno-rozrywkowych.


Ochrona imprez masowych odbywa się na podstawie indywidualnych i każdorazowo opracowywanych planów zabezpieczeń opartych o ścisłą współpracę z Służbami Mundurowymi.Agenci ochrony naszej firmy posiadają kwalifikacje i są w pełni umundurowani i wyposażeni w odpowiedni sprzęt. Dysponujemy w tym zakresie pełnym zabezpieczeniem logistycznym (samochody specjalne dla grup interwencyjnych, sprzęt łączności, mobilny zespół monitorujący, opłotowanie, na życzenie klienta dysponujemy zabezpieczeniem medycznym, p.poż. oraz specjalistycznym (bramki pirotechniczne)


Kierownictwo oraz kontrola nad wykonywanymi usługami powierzana jest osobom wpisanym na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. Osoby te posiadają bardzo duże doświadczenie w ochronie imprez, a także odznaczają się odpowiednimi cechami charakteru takimi jak: odpowiedzialność, umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji oraz doskonałą organizacją. Cieszą się oni również ogromnym autorytetem wśród pracowników.