Ochrona Osób i Mienia


Naszymi głównymi obszarami działania są: ochrona fizyczna, monitoring, CCTV oraz zabezpieczenia techniczne.
Świadczymy również usługi recepcyjne, ochrony imprez masowych oraz usługi konwojowania i inkaso wartości pieniężnych.
Ochraniamy różnego rodzaju obiekty prywatne, usługowe, produkcyjne, jak i budynki użyteczności publicznej.

GWARANTUJEMY:
» Przyjęcie przez nas odpowiedzialności materialnej za powierzone nam do ochrony mienie
» Dyspozycyjność
» Punktualność
» Stabilność cenową
» Zatrudnienie pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i zezwolenia
» Zniżki w składkach ubezpieczeniowych z tytułu współpracy z naszą firmą
» Dobrą współpracę z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji

OCHRONA FIZYCZNA - OBIEKTÓW, IMPREZ MASOWYCH, OSOBISTA

Pracownicy ochrony stacjonarnej prowadzą działania prewencyjne mające na celu zapobieganie kradzieżom, włamaniom, zniszczeniom i dewastacjom mienia.
Podejmujemy wszelkie niezbędne kroki ograniczające do minimum ryzyko wystąpienia przestępstw przeciwko mieniu oraz ryzyko powstawania szkód.
Stały, bezpośredni nadzór nad powierzonym nam mieniem jest gwarancją jego bezpieczeństwa.
System ochrony jest ściśle dostosowany do specyfiki obiektu, opracowany na podstawie analizy potrzeb Klienta oraz potencjalnych zagrożeń. Personel ochrony COMBAT SECURITY jest jednolicie umundurowany i wyposażony w nowoczesny sprzęt oraz środki łączności takich firm jak MOTOROLA i YEASU.
Sami opracowujemy odpowiednie algorytmy działania: do obowiązków pracowników ochrony stacjonarnej należy m.in. okresowe składanie meldunków do dyżurnego agencji, wspomaga nas również technika - stosujemy elektroniczne systemy kontroli pracy.

Realizacja zadań ochrony odbywa się z poszanowaniem obowiązującego prawa oraz zachowaniem zasad etyki i sztuki zawodowej.
Agencja Ochrony COMBAT SECURITY specjalizuje się również w usługach z zakresu ochrony osobistej. Dysponujemy odpowiednio przeszkolonym i doświadczonym personelem oraz praktyką w tej dziedzinie ochrony.

Kontakt:
795-004-200
Grupa Interwencyjna:
509288333