Ochrona Fizyczna

OCHRONA FIZYCZNA polega na stałej obecności pracowników ochrony na terenie objętym umową.  Pełniący służbę pracownicy ochrony nieustannie czuwają nad bezpieczeństwem osób oraz całego powierzonego  nam mienia Kontrahenta.

Stosujemy bardzo wysokie kryteria doboru pracowników, co pozwala nam na wyselekcjonowanie osób dysponujących odpowiednim przygotowaniem, wiedzą, umiejętnościami i predyspozycjami psychofizycznymi do wykonywania zadań o najwyższym stopniu trudności.

DODATKOWA USŁUGA ZAMYKANIA I OTWIERANIA ZAKŁADÓW ORAZ PATROLOWANIE OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH, KONTROLA PRACOWNIKÓW ALKOMATEM Z ATESTEM  LUB POJAZDÓW, KONTROLA RUCHU MATERIAŁOWEGO .


Ochrona i zabezpieczenie placu budowy oraz maszyn ROBOCZOGODZINA 7 zł netto

Kierując się doświadczeniem w branży ochrony zdecydowanie polecamy naszym
Zleceniodawcą ochronę fizyczną , która w większym stopniu uniemożliwia jakiekolwiek próby kradzieży lub dewastacji mienia.